Search results

  1. Phạm Tiến Dũng

    Demo - Điều khiển 1 nhóc thiết bị điện(bạn gặp chưa) - 8051

    Cho mình hỏi là mạch này của mình có chỗ nào sai không? sao mình nạp code vào không chạy. Nguồn ổn định, led đơn hoạt động nhưng lúc được lúc không. Led 7 đoạn và nút reset không 7được. Bạn nào biết chỉ mình với
Top