#luanvan

  1. Hungsons1f

    [LVTN] (Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá) Hệ thống SCADA và IIoT cho nhà máy nhiệt điện

    Chào mn, mình là Nguyễn Hùng Sơn, khoá K17 (C18). Mình đã hoàn thành chặng đường 4 năm "ăn hành" tại BK thân yêu của chúng ta, vì vậy, mình sẽ để lại mẩu di chúc này cho những bạn có hứng thú về lĩnh vực Tự động hoá :D (hơi lạc quẻ chút so với hướng nghiên cứu của CLB ) 1. Tự động hoá là gì...
Top