Nguyễn Hữu Sang

Profile posts Latest activity Postings About

  • Bạn ơi có thể cho mình xin code của bạn viết cho camera OV7670 trên tiva C được ko bạn , với cho mình xin giao diện GUI với mình tham khảo chút xíu nha, cảm ơn bạn nhiều nhé
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top