N
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • [C14] Cho em hỏi cách test mạch chicken board với! Em là xong rồi nhưng lúc cắm nguồn vô thì led nguồn ko sáng ko biết tại sao?
    Cho em hỏi cái Hàn điện trở, tụ dán hiệu quả ? Cái này em tìm hoài ko thấy
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top