Thông tin Sensors & Leds 2010

admin

Pay It Forward
Staff member
Cuộc thi Sensors &LEDs 2010 được tổ chức từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2010.

Yêu cầu của cuộc thi là chế tạo một sản phẩm “SENSORS & LEDs” sử dụng chip điều khiển trung tâm là các dòng PIC 8-bit của Microchip, phải sử dụng một hoặc nhiều cảm biến (sensor) và điều khiển các đèn LED để tạo hiệu quả ánh sáng.

Thông tin chi tiết về cuộc thi:
http://www.payitforward.edu.vn/wordpress/contests/sensors-leds-2010/
 
Top